Informatie voor zorgprofessionals

Onze bewindvoerders werken veel met cliënten die door een instelling of instantie begeleid worden. We weten hoe belangrijk een goede samenwerking tussen de begeleider en bewindvoerder is voor onze gezamenlijke cliënt en handelen hier ook naar. Samen zorgen we ervoor dat de financiële zaken goed geregeld zijn, zodat de cliënt en zijn of haar naasten zich daar geen zorgen over hoeven te maken.

Bewindvoering - Bewindvoerder - Mijn Bewind - Alkmaar en Schagen - zorgprofessionals

Uitstekende bereikbaarheid en eerlijke tarieven

Om de cliënt zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden zijn wij – in tegenstelling tot veel andere bewindvoerders – elke dag tijdens kantooruren bereikbaar. Bovendien hanteren we voor cliënten van zorginstellingen speciale tarieven. Het intaketarief is € 584,00 in plaats van € 709,06 en het maandelijkse tarief bedraagt € 107,50 in plaats van € 125,53.

Mijn Bewind als sparringpartner

Wilt u advies inwinnen over het aanvragen van bewindvoering of heeft u iemand nodig die samen met u, uw cliënt en zijn of haar naasten de bewindvoering doorspreekt, dan kunt u contact opnemen met Mijn Bewind. We gaan graag met u in gesprek en leggen op een heldere en begrijpelijke manier uit op welke manier u, uw cliënt en zijn of haar naasten een eventueel bewind goed kunnen regelen. Uiteraard ondersteunen we bij het indienen van de aanvraag bij de kantonrechter.

Bewindvoering - Bewindvoerder - Mijn Bewind - Alkmaar en Schagen - down-syndroom
Bewindvoering - Bewindvoerder - Mijn Bewind - Alkmaar en Schagen - ethnisch

Mijn Bewind als eerste bewindvoerder

Soms worden er vragen aan u gesteld waar u als zorgprofessional geen gehoor aan wilt geven. Een financieel voorschot uit uw eigen middelen, geld pinnen met de pas van uw cliënt, via de online bankomgeving van uw cliënt een factuur voldoen; geldzaken kunnen tussen u en uw cliënt in komen te staan of kunnen tot discussies leiden tussen uw cliënt en zijn of haar naasten. Een bewindvoerder zorgt voor duidelijkheid en rust. Bij Mijn Bewind hechten we veel waarde aan persoonlijke betrokkenheid, transparante communicatie en professionele samenwerking. Daarom houden we altijd rekening met de wensen en verwachtingen van uw cliënt, van zijn of haar naasten en van u.

Mijn Bewind als tweede bewindvoerder

Treedt er een naaste op als eerste bewindvoerder, dan kunt u voorstellen om Mijn Bewind als tweede bewindvoerder aan te stellen. Op deze manier is de continuïteit van het bewind gewaarborgd. Bovendien heeft de eerste bewindvoerder zo altijd een professionele en betrokken partner om op terug te vallen of om advies aan te vragen. Mocht de eerste bewindvoerder onverhoopt (tijdelijk) niet in staat zijn om het bewind op een goede manier te voeren, dan kunnen wij de bewindvoering overnemen zo lang dat nodig is.

We lichten onze visie op bewindvoering graag toe in een persoonlijk gesprek. Neemt u contact op met Mijn Bewind, dan kunt u vaak de volgende werkdag al bij ons terecht voor een eerste kennismaking. Dit gesprek is kosteloos, vrijblijvend en – evenals eventuele vervolggesprekken – volkomen vertrouwelijk.